Wyszukiwarka

Księgarnia Budowlana WACETOB

KOSZTORYSOWANIE

POWSZECHNE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA. Zasady i procedury wyceny obiektów i robót budowlanych

Wydawca: WACETOB, PZITB Komitet Ekonomiki Budownictwa
Wydanie: 2015 r.
Autor: Olgierd Sielewicz, Janusz Traczyk

gallery

Prezentowane standardy zostały opracowane przy udziale Rzeczoznawców Kosztorysowych Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, członków Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZiTB oraz przedstawicieli firm zajmujących się zawodowo kosztorysowaniem robót i obiektów w  budownictwie.

Duża zmienność regulacji prawnych, postępująca dynamicznie informatyzacja procesów obliczeniowych, zróżnicowane sposoby kalkulacji cen robót budowlanych określane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także wzrastająca potrzeba posiadania wiedzy nt. wielkości środków finansowych niezbędnych na realizację zamierzenia budowlanego spowodowały potrzebę opracowania pewnych ogólnych wytycznych i niezmiennych kanonów, które powinny być przestrzegane w procesie wyceny i kosztorysowania.
Niniejsze opracowanie, jako „Powszechne Standardy Kosztorysowania”, są właśnie takim uniwersalnym zbiorem kanonów wzorców oraz schematów.
Idąc naprzeciw rozwiązaniom stosowanym w innych krajach europejskich wprowadzono w Standardach nową formułę „ceny jednostkowej uniwersalnej” – w metodzie szczegółowej kosztorysowania – zawierającej cenę jednostkową robocizny, materiałów i sprzętu wraz z narzutami kosztów pośrednich i  zysku.
Zaproponowano również wprowadzenie nowego rodzaju kalkulacji kosztów pod nazwą kosztorys inwestora, który w praktyce gospodarczej jest sporządzany i obejmuje wszystkie koszty, które może ponieść inwestor wraz z niezbędną (jak wykazała praktyka) rezerwą na koszty nieprzewidziane.
Aktualny stan prawny z obszaru wyceny oraz kosztorysowania ma charakter bardzo ogólny (poza kosztorysem inwestorskim w zamówieniach publicznych) i pozwala by strony kontraktu tzn. Zamawiający i Wykonawcy uzgadniali oraz negocjowali indywidualnie szczegółowe warunki i zasady rozliczania robót budowlanych w ramach wzorców i schematów prezentowanych w tym opracowaniu.

Autorzy oczekują, że „Powszechne Standardy Kosztorysowania” spełnią swoją rolę i będą praktycznym wzorcem i wytycznymi w szacowaniu wartości i kalkulacji cen robót oraz obiektów budowlanych przez uczestników procesu inwestycyjnego

Wydawnictwo zawiera następujące części:

I. Ogólne zasady wyceny i kosztorysowania robót budowlanych
II. Wartość inwestycji i szacowanie wartości zamówienia
III. Przedmiarowanie i agregacja robót
IV. Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych - na potrzeby zawierania umów i rozliczania robót
V. Obowiązki stron w procesie wyceny robót i obiektów
VI. Wymogi i opracowania szczególne w wycenie robót i obiektów

cena brutto: 56,00 PLNcena netto: 53,33 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania