Księgarnia Budowlana WACETOB

BUDOWNICTWO

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych

Wydawca: ARKADY
Wydanie: Wydanie siódme znowelizowane i uzupełnione, 2010 r.
Autor: Włądysław Bogucki, MIkołaj Żyburtowicz

gallery

W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelnikowi posługiwanie się tablicami, w nowym wydaniu zmieniono zarówno format, jak i układ książki. Praca jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców, a także dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych. 

Spis treści:
ROZDZIAŁ 1. STALOWE WYROBY WALCOWANE
Tablica 1.1. Dwuteowniki zwykłe 
Tablica 1.2. Dwuteowniki równoległościenne IPfe 
Tablica 1.3. Dwuteowniki równoległościenne IPfe AA 
Tablica 1.4. Dwuteowniki równoległościenne IPfe o i IPE
Tablica 1.5. Dwuteowniki szerokostopowe HEB
Tablica 1.6. Dwuteowniki szerokostopowe HEC
Tablica 1.7. Dwuteowniki szerokostopowe HEA
Tablica 1.8. Dwuteowniki szerokostopowe HEM
Tablica 1.9. Dwuteowniki szerokostopowe HEN
Tablica 1.10.Dwuteowniki IPE 750 
Tablica 1.11.Dwuteowniki HL 
Tablica 1.12.Dwuteowniki wg BS  
Tablica 1.13.Dwuteowniki wg JIS 
Tablica 1.14.Dwuteowniki HE
Tablica 1.15.Dwuteowniki HD 
Tablica 1.16.Dwuteowniki HP 
Tablica 1.17.Połówki dwuteowników zwykłych 1/l2 I  
Tablica 1.18.Połówki dwuteowników równoległościennych 1/2 IPE
Tablica 1.19.Połówki dwuteowników szerokostopowych 1/2 HEB
Tablica 1.20.Ceowniki zwykłe 
Tablica 1.21.Ceowniki ekonomiczne 
Tablica 1.22.Ceowniki równoległościenne UPE 
Tablica 1.23.Ceowniki równoległościenne UAP 
Tablica 1.24.Kątowniki równoramienne L 
Tablica 1.25.Kątowniki nierównoramienne 
Tablica 1.26.Teowniki równoramienne wysokie
Tablica 1.27.Teowniki niskie TB
Tablica 1.28.Zetowniki l
Tablica 1.29.Kształtowniki zamknięte okrągłe 
Tablica 1.30.Kształtowniki zamknięte kwadratowe, wykonane na goraco 
Tablica 1.31.Kształtowniki zamknięte prostokątne, wykonane na gorąco
Tablica 1.32.Grodzice AZ
Tablica 1.33.Grodzice AU 
Tablica 1.34.Grodzice PU  
Tablica 1.35.Grodzice G
Tablica 1.36.Stal do zbrojenia betonu
Tablica 1.37.Stal do zbrojenia betonu - pręty gładkie 
Tablica 1.38.Stal do zbrojenia betonu pręty żebrowane
Tablica 1.39.Blachy grube ze stali klasy I +3 o wytrzymałości Rms500 MPa (Res260 MPa) 
Tablica 1.40. Blachy grube ze stali o wytrzymałości Rm>500 MPa (Re>260 MPa)
Tablica 1.41. Blachy cienkie walcowane na gorąco 
Tablica 1.42. Blachy żeberkowe
Tablica 1.43. Płaskowniki 
Tablica 1.44. Blachy uniwersalne 
Tablica 1.45. Największe długości blach uniwersalnych
Tablica 1.46. Szyny kolejowe (normalnotorowe, pośrednie i wąskotorowe) oraz tramwajowe 
Tablica 1.47. Szyny dźwigowe
Tablica 1.48. Zestaw ceowników zwykłych
Tablica 1.49. Zestaw ceowników ekonomicznych
Tablica 1.50. Zestaw ceowników równoległościennych
Tablica 1.51. Zestaw ceowników równoległościennych
Tablica 1.52. Zestaw ceowników zwykłych
Tablica 1.53. Zestaw ceowników ekonomicznych
Tablica 1.54. Zestaw ceowników równoległościennych UPE
Tablica 1.55. Zestaw ceowników równoległościennych UAP
Tablica 1.56. Zestaw kątowników równoramiennych
Tablica 1.57. Zestaw kątowników równoramiennych LL 
Tablica 1.58. Zestaw kątowników nierównoramiennych ll 
Tablica 1.59. Zestaw kątowników nierównoramiennych  

ROZDZIAŁ 2. STALOWE WYROBY PROFILOWANE NA ZIMNO
Tablica 2.1. Ceowniki równoramienne
Tablica 2.2. Ceowniki półzamknięte 
Tablica 2.3. Kątowniki równoramienne 
Tablica 2.4. Kątowniki nierównoramienne 
Tablica 2.5. Kształtowniki kątowe
Tablica 2.6. Kształtowniki zamknięte kwadratowe 
Tablica 2.7. Kształtowniki zamknięte prostokątne 
Tablica 2.8. Zetowniki
Tablica 2.9. Zetowniki czterogięte 
Tablica 2.10.Kształtowniki na pale szalunkowe 
Tablica 2.11.kształtowniki do pionowej obudowy wykopów 
Tablica 2.12.Kształtowniki kapeluszowe
Tablica 2.13.Płatwie dachowe z blachy ocynkowanej 
Tablica 2.14.Kasety
Tablica 2.15.Blachy trapezowe
Tablica 2.16.Łukowe blachy trapezowe  

ROZDZIAŁ 3. STALOWE WYROBY SPAWANE
Informacje wstępne
Tablica 3.1. Dwuteowniki IKS 
Tablica 3.2. Dwuteowniki IKSH 
Tablica 3.3. Dwuteowniki HKS
Tablica 3.4. Dwuteowniki IPBS 
Tablica 3.5. Dwuteowniki spawane ze środnikiem falistym 
Tablica 3.6. Belki ażurowe z dwuteowników zwykłych 
Tablica 3.7. Belki ażurowe z dwuteowników równoległościennych IPE 
Tablica 3.8. Belki ażurowe z dwuteowników równoległościennych HEB 
Tablica 3.9. Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników normalnych 
Tablica 3.10.Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników równoległościennych
Tablica 3.11.Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników szerokostopowych
Tablica 3.12.Kraty pomostowe
Tablica 3.13.Stopnie schodów 
 
ROZDZIAŁ 4. WYROBY ZE STOPÓW ALUMINIUM
Informacje wstępne
Tablica 4.1. Pręty o przekroju kołowym ze stopów aluminium 
Tablica 4.2. Pręty o przekroju kwadratowym ze stopów aluminium 
Tablica 4.3. Pręty o przekroju sześciokątnym ze stopów aluminium 
Tablica 4.4. Pręty o przekroju prostokątnym ze stopów aluminium 
Tablica 4.5. Ceowniki ze stopów aluminium
Tablica 4.6. Kątowniki równoramienne ze stopów aluminium 
Tablica 4.7. Kątowniki nierównoramienne ze stopów aluminium
Tablica 4.8. Teowniki równoramienne (wysokie) ze stopów aluminium
Tablica 4.9. Teowniki nierównoramienne (niskie) ze stopów aluminium 
Tablica 4.10. Rury ciągnione ze stopów aluminium
Tablica 4.11. Rury wyciskane ze stopów aluminium 
Tablica 4.12. Blachy ze stopów aluminium
Tablica 4.13. Blachy profilowane ze stopów aluminium 

ROZDZIAŁ 5. POŁĄCZENIA SPAWANE I ŚRUBOWE LINY
Tablica 5.1.Oznaczenia cyfrowe metod spajania
Tablica 5.2.Pozycje spawania
Tablica 5.3.Przygotowanie brzegów do spawania Jednostronnego spoin czołowych
Tablica 5.4.Przygotowanie brzegów do spawania dwustronnego spoin czołowych
Tablica 5.5.Przygotowanie brzegów do wykonywania spoin pachwinowych jednostronnych i dwustronnych 
Tablica 5.6.Przygotowanie brzegów złączy stalowych do spawania łukiem krytym 
Tablica 5.7.Oznaczanie spoin
Tablica 5.8.Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych 
Tablica 5.9.Zakres techniczny stosowania badań nieniszczących złączy o pełnym przetopie
Tablica 5.10. Zakres techniczny stosowania badań nieniszczących spoin pachwinowych i spoin z niepełnym przetopem
Tablica 5.11. Dopuszczalne niezgodności spawalnicze złączy spawanych w konstrukcjach z obciążenie przeważająco statycznym
Tablica 5.12. Porównanie wymagań dotyczących jakości w spawalnictwie
Tablica 5.13. Śruby z łbem sześciokątnym
Tablica 5.14. Nakrętki sześciokątne
Tablica 5.15. Podkładki okrągłe. Szereg normalny
Tablica 5.16. Podkładki okrągłe ścięte szereg normalny
Tablica 5.17. Podkładki klinowe do dwuteowników i ceowników zwykłych
Tablica 5.18. Podkładki klinowe do ceowników ekonomicznych
Tablica 5.19. Podkładki sprężyste lekkie
Tablica 5.20. Długości zaciskowe śrub w połączeniach zwykłych
Tablica 5.21. Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości
Tablica 5.22. Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim
Tablica 5.23. Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych (doczołowych lub ciernych)
Tablica 5.24. Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych (doczołowych lub ciernych)
Tablica 5.25. Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych (doczołowych lub ciernych)
Tablica 5.26. Nośność obliczeniowa śrub na rozciąganie Srt i na ściskanie Srv
Tablica 5.27. Śruby fundamentowe
Tablica 5.28  Charakterystyka kotwi fundamentowych fajkowych, płytkowych
Tablica 5.29. Kotwy (Hilti)
Tablica 5.30. Współczynniki wpływu wytrzymałości betonu. kierunku działania siły oraz głębokości osadzenia kotew 
Tablica 5.31. Kotwa HDA mocowana mechanicznie do obciążeń powyżej 10 kN
Tablica 5.32. Kotwa HSL·3 mocowana mechaniczne do obciążeń powyżej 10 kN
Tablica 5.33. Kotwa HSC mocowana mechaniczne do obciążeń 1 .;. 25 kN
Tablica 5.34. Kotwa wklejana HVU z prętem gwintowanym HAS do obciążeń powyżej 10 kN
Tablica 5.35. Kotwa wklejana HIT·HY 150 z prętem gwintowanym HAS do obciążeń 1 +30 kN
Tablica 5.36. Kotwa wklejana HIT-RE 500 z prętem gwintowanym HAS do obciążeń powyżej 10 kN 
Tablica 5.37  Kotwy (Fischer)
Tablica 5.38. Gwożdzie
Tablica 5.39. Siły sprężające i momenty dokręcania w połączeniach sprężanych
Tablica 5.40. Nakrętki napinające rurowe
Tablica 5.41. Nakrętki napinające spawane (rzymskie)
Tablica 5.42. Nakrętki napinające otwarte
Tablica 5.43. Wady nitów
Tablica 5.44. Symbole rysunkowe otworów, śrub i nitów
Tablica 5.45. Kształtownik na łapki Łp4
Tablica 5.46. Regulowane kotwienie konstrukcji stalowej w betonie
Tablica 5.47. Szyny kotwiące kształtowane na gorąco
Tablica 5.48. Szyny kotwiące kształtowane na zimno 
Tablica 5.49. Obciążenie szyn kotwiących
Tablica 5.50. Obciążenie szyn kotwiących w kierunku równoległym do podłużnej szyny
Tablica 5.51. Standardowe długości szyn oraz rozmieszczenie kotew
Tablica 5.52. Śruby kotwiące i osprzęt dodatkowy
Tablica 5.53. Liny skręcane ze stali szlachetnej nierdzewnej 
Tablica 5.54. Liny skręcane galwanicznie ocynkowane 
Tablica 5.55. Liny całkowicie zamknięte galwanicznie ocynkowane 
Tablica 5.56. Zakończenia zaciskane ze stali szlachetnej
Tablica 5.57. Zakończenia zaciskane ocynkowane
Tablica 5.58. Zakończenia zalewane ocynkowane 
Tablica 5.59. Połączenia ocynkowane do lin
Tablica 5.60. Liny stalowe typu T oraz liny i druty do sprężania 
Tablica 5.61. Liny stalowe - obliczanie
Tablica 5.62. Kausze do lin stalowych 
Tablica 5.63. Końcówki stożkowe do lin stalowych

ROZDZIAŁ 6. DANE POMOCNICZE DO PROJEKTOWANIA
 Tablica 6.1. Oznaczenia stali konstrukcyjnych
Tablica 6.2. Własności mechaniczne wyrobów płaskich i wyrobów długich 
Tablica 6.3. Skład chemiczny stali według analizy wytopowej
Tablica 6.4. Skład chemiczny wyrobów płaskich i wyrobów długich
Tablica 6.5. Maksymalne wartości równoważnika węgla CEV na podstawie analizy wytopowej
Tablica 6.6. Długości wyboczeniowe słupa dwustopniowego 
Tablica 6.7. Wciągniki samojezdne
Tablica 6.8. Wciągniki elektryczne linowe
Tablica 6.9. Wciągniki elektryczne linowe dwuosiowe o dużej wysokości podnoszenia
Tablica 6.10.Suwnice jednodźwigarowe podwieszone elektryczno-ręczne JPer
Tablica 6.11.Suwnice jednodźwigarowe podwieszone elektryczne JPe
Tablica 6.12.Suwnice jednodźwigarowe natorowe elektryczno-ręczne JNer 
Tablica 6.13.Suwnice jednodźwigarowe natorowe elektryczne JNe
Tablica 6.14.Suwnice pomostowe dwudźwigarowe ręczne SPr  
Tablica 6.15.Suwnice pomostowe dwudźwigarowe elektryczno-ręczne SPer 
Tablica 6.16.Suwnice pomostowe dwudźwigarowe jednohakowe SPe1H
Tablica 6.17.Suwnice pomostowe dwudźwigarowe hakowe SPe2H
Tablica 6.18.Belki jednoprzęsłowe o stałym przekroju i stałym momencie bezwładności. Oddziaływania, momenty zginające i ugięcia przy typowych obciążeniach
Tablica 6.19.Belki ciągłe wieloprzęsłowe - współczynniki dla M,Q
Tablica 6.20.WspółczynnIki do obliczania momentów zginających w belkach ciągłych  z uwzględnieniem plastycznego wyrównania momentów
Tablica 6.21.Skrajnia ładunkowa
Tablica 6.22.Wielkości geometryczne i statyczne figur płaskich 
Tablica 6.23.Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji 
Tablica 6.24.Dopuszczalne odchyłki montażu konstrukcji 
 
Tabele przeliczeniowe jednostek systemu calowego na metryczny i metrycznego na calowy

 

cena brutto: 72,00 PLNcena netto: 68,57 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania