Wyszukiwarka

Księgarnia Budowlana WACETOB

BUDOWNICTWO

Mosty zintegrowane

Wydawnictwo: WKŁ
Wydanie: 2005 r.
Autor: Kaizmierz Furtak, Bogumił Wrana

gallery

Podręcznik omawiający projektowanie mostów zintegrowanych, czyli mostów o specyficznej konstrukcji, w której nie występują dylatacje na styku przyczółka i nasypu dojazdowego. Zawiera opis rozwiązań konstrukcyjnych mostów oraz nasypów z uwzględnieniem osiadania gruntu nasypu i połączenia nasypu z konstrukcją obiektu, analizę zjawisk meteorologicznych i klimatycznych generujących oddziaływania termiczne na most, opis parcia i odporu gruntu, przemieszczeń przyczółków, wyniki badań doświadczalnych, zasady i algorytmy obliczeń niezbędne do projektowania, jak również wskazówki dotyczące przyjmowania modeli obliczeniowych i zakresu stosowania mostów zintegrowanych.


Spis treści:

Rozdział 1.
Wprowadzenie
Rozdział 2.
Rozwiązania konstrukcyjne mostów zintegrowanych
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Rozwiązania konstrukcyjne przęseł
2.2.1. Przęsła betonowe
2.2.2. Przęsła stalowe
2.2.3. Przęsła zespolone
2.2.4. Stężenia mostów stalowych i zespolonych
2.3. Rozwiązanie konstrukcyjne podpór
Rozdział 3.
Rozwiązania konstrukcyjne nasypów
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Odwodnienie nasypu
3.3. Nasypy tradycyjne
3.4. Nasypy z gruntu zbrojonego
3.5. Nasypy specjalne
3.6. Osiadanie gruntu nasypu
3.7. Połączenie nasypu z konstrukcją obiektu
Rozdział 4.
Dzienne i roczne zmiany temperatury
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Źródła zmian temperatury
4.3. Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza
4.4. Dzienne i roczne zmiany temperatury mostu
4.4.1. Uwagi wstępne
4.4.2. Spostrzeżenia ogólne dotyczące rozkładu temperatur w moście
4.4.3. Opisy analityczne rozkładu temperatur w moście
4.4.4. Ujęcia normowe
4.4.5. Mapy temperatur obiektów mostowych
Rozdział 5.
Parcie i odpór gruntu
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Właściwości gruntu
5.3. Rodzaje parcia gruntu działającego na elementy obiektów mostowych
5.4. Szerokość powierzchni parcia gruntu i głębokość jego zasięgu
5.5. Wartości graniczne parcia gruntu
5.5.1. Graniczne jednostkowe parcie czynne gruntu
5.5.2. Graniczny jednostkowy odpór gruntu
5.5.3. Spoczynkowe jednostkowe parcie gruntu
5.6. Parcie gruntu wywołane ruchomym obciążeniem naziomu
Rozdział 6.
Modele gruntu
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Opis modelu
6.2.1. Opis stanu naprężenia i odkształcenia
6.2.2. Przestrzeń naprężeń
6.2.3. Przestrzeń odkształceń
6.2.4. Plaski stan odkształcenia
6.2.5. Naprężenia całkowite i efektywne
6.3. Podstawowe równania
6.3.1. Powierzchnia plastyczności
6.3.2. Prawo plastycznego wzmocnienia
6.3.3. Prawo płynięcia plastycznego
6.4. Modele sprężysto-plastyczne gruntu
6.4.1. Powierzchnia plastyczności Mohra-Coulomba
6.4.2. Powierzchnia plastyczności Druckera-Pragera
6.4.3. Modelowanie gruntów spoistych
6.4.4. Modelowanie gruntów niespoistych
6.5. Podsumowanie
Rozdział 7.
Przemieszczenia przyczółków
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Osiadanie przyczółków posadowionych bezpośrednio
7.2.1. Naprężenia normalne w ośrodku gruntowym
7.2.2. Stany naprężeń w podłożu fundamentu
7.2.3. Osiadanie przyczółków
7.3. Osiadanie przyczółków posadowionych pośrednio
7.3.1. Uwagi wstępne
7.3.2. Osiadanie pojedynczego pala
7.3.3. Osiadanie grupy pali
7.4. Wpływ zmian temperatury na przemieszczenia przyczółków i naprężenia w gruncie
7.4.1. Uwagi wstępne
7.4.2. Przyczółki masywne posadowione na gruncie niespoistym
7.4.3. Przykład obliczeń. Przyczółek masywny posadowiony na gruncie niespoistym
7.4.4. Przyczółek jako ściana z pali
7.5. Wpływ zmienności obciążeń na osiadanie przyczółków
7.6. Wpływ przemieszczeń poziomych na osiadanie przyczółków
Rozdział 8.
Stan przemieszczeń i naprężeń w gruncie za przyczółkiem
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Zachowanie się gruntu w warunkach wymuszonych przemieszczeń
8.3. Modele obliczeniowe
8.3.1. Model trójelementowy gruntu za przyczółkiem
8.3.2. Wpływ pasma ścinania
8.3.3. Reologiczny model obliczeniowy
8.4. Wpływ zmian temperatury
8.4.1. Równomierny wzrost temperatury
8.4.2. Cykliczne zmiany temperatury
8.5. Wpływ długości mostu
8.5.1. Zmiany naprężeń w gruncie
8.5.2. Osiadanie gruntu
8.6. Wpływ temperatury zwarcia
8.7. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego
8.7.1. Uwagi ogólne
8.7.2. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego na reakcje ściany przyczółka
8.7.3. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego na jego osiadanie
Rozdział 9.
Badania doświadczalne (laboratoryjne)
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Opis badań na modelach
9.3. Wyniki badań modelowych
9.3.1. Zmiany naprężeń w gruncie
9.3.2. Wyniki badań modelu mostu o rozpiętości 60 m przy obrotach d/2H = 0,125%
9.3.3. Wpływ rozpiętości mostu
Rozdział 10.
Zasady obliczania mostów zintegrowanych
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Założenia obliczeniowe
10.2.1. Uwagi wstępne
10.2.2. Uwagi dotyczące efektów termicznych
10.2.3. Wartość współczynnika K
10.2.4. Szczegółowe zalecenia obliczeniowe
10.3. Algorytm obliczeniowy
10.3.1. Uwagi wstępne
10.3.2. Funkcje materiałowe
10.3.3. Fizyczne równanie stanu w płaskim stanie odkształcenia
10.3.4. Kolejność postępowania
10.3.5. Procedura obliczeń
10.4. Uwzględnienie sztywności gruntu za przyczółkiem
Rozdział 11.
Praktyczne uwagi końcowe
11.1. Uwagi ogólne
11.2. Wnioski z badań i analiza wartości wskaźnika K
11.2.1. Zmienność wskaźnika reakcji ściany K
11.2.2. Deformacja powierzchni gruntu: osiadanie i wypiętrzenie
11.2.3. Osiadanie fundamentu ściany przyczółka
11.2.4. Graniczne wartości wskaźnika reakcji ściany K
11.3. Zakres stosowalności mostów zintegrowanych
11.4. Zasady konstruowania nasypów za przyczółkami
11.5. Przykłady obliczeń z uwzględnieniem sztywności gruntu za przyczółkiem

cena brutto: 49,00 PLNcena netto: 46,67 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania