Wyszukiwarka

Księgarnia Budowlana WACETOB

BUDOWNICTWO

Podstawy projektowania budowli mostowych

Wydawca; WKŁ
Wydanie: 2007 r.
Autor: Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki

gallery

W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku. W książce opisano: projektowanie przejścia mostowego, materiały i wyroby do budowy mostów, kształtowanie komunikacyjne mostów, światła mostów i przepustów, formy konstrukcyjne mostów oraz ich klasyfikację wraz z przykładami, podstawowe metody budowy mostów, obciążenia mostów, modele obliczeniowe i zasady wyznaczania sił wewnętrznych, wymiarowanie mostów wg norm PN i EC, z uwzględnieniem podobieństw i różnic.

Drugie wydanie rozszerzono o podstawy projektowania przepustów, zagadnienia związane z przebudową, wzmacnianiem i wyposażeniem mostów oraz ich estetyką. Wprowadzono liczne uaktualnienia i uzupełnienia wynikające ze zmiany przepisów i norm projektowania oraz z rozwoju wiedzy i postępu technicznego.

Spis treści:
Przedmowa do pierwszego wydania
Przedmowa do drugiego wydania

1. Projektowanie przejścia mostowego
Cele i uwarunkowania budowy obiektu inżynierskiego
Stadia i zakres dokumentacji projektowej
Dane terenowe do projektowania
Lokalizacja i kształtowanie trasy przejścia mostowego

2. Materiały i wyroby do budowy mostów
Uwagi ogólne
Beton
Stal
Inne materiały konstrukcyjne i wyroby
Materiały i wyroby na wyposażenie mostów

3. Światła mostów i przepustów
Uwagi wstępne
Podstawowe definicje
Ogólne wymagania, które muszą spełniać obiekty na rzekach
Pomiary i badania geodezyjne i hydrometryczne. Studia kameralne 
Obliczanie hydrauliczne mostów
Obliczanie przepływu miarodajnego Qm
Rozmycie dna w przekroju mostowym
Spiętrzenie wody przed mostem
Obliczanie światła mostu
Obliczanie światła małych mostów z dnem umocnionym
(rozpiętości do 10 m)
Obliczanie przepustów
Przepusty o niezatopionym wlocie i wylocie
Przepusty o zatopionym wlocie, niezatopionym wylocie, częściowo wypełnione
Przepusty o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie, całkowicie wypełnione
Przepusty z zatopionym wlotem i zatopionym wylotem oraz przepływem pełnym przekrojem przewodu
Przepusty z przewodami o przekroju kołowym

4. Projektowanie komunikacyjne mostu
Ogólne wymagania
Kształt przekroju poprzecznego mostu. Konstrukcja pomostu
Przepustowość mostu drogowego
Przepustowość dróg dwupasowych, dwukierunkowych
Przepustowość dróg wielopasowych
Skrajnie ruchu
Ogólna charakterystyka skrajni
Kształt i wymiary skrajni
Ukształtowanie trasy przejścia mostowego w planie i profilu. Podstawy projektowania dróg
Wymagania ogólne
Trasa drogi
Droga w przekroju poprzecznym
Odwodnienie dróg
Ukształtowanie przestrzeni podmostowej

5. Formy konstrukcyjne mostów
Elementy składowe obiektów mostowych
Wyposażenie mostów
Funkcja i elementy wyposażenia
Izolacja przeciwwilgociowa
Warstwy ochronne
Zasady układania izolacji
Nawierzchnia
Krawężniki, kapy chodnikowe
Balustrady. Bariery ochronne
Urządzenia dylatacyjne
Oświetlenie
Ekrany przeciwhałasowe
Osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych
Odbojnice, przyrządy wyrównawcze
Odwodnienie
Klasyfikacja mostów
Formy konstrukcyjne obiektów mostowych
Estetyka mostów

6. Podstawy metod budowy mostów
Uwagi ogólne
Budowa podpór
Budowa mostów stalowych
Budowa mostów betonowych
Uwagi końcowe

7. Obciążenia mostów
Ogólna charakterystyka obciążenia
Klasyfikacja obciążeń
Układy obciążeń. Wybór układu obciążeń
Obciążenia działające na wybrane elementy mostów
Płyta pomostowa
Podłużnice i poprzecznice
Stężenia
Dźwigary główne
Przyczółki
Filary
Zasady przyjmowania obciążenia
Ciężar stały
Parcie gruntu
Schemat obciążenia mostów drogowych
Obciążenia taborem tramwajowym
Obciążenie tłumem pieszych i obciążenie kładek pieszo-jezdnych 
Obciążenia dodatkowe mostów drogowych i tramwajowych
Obciążenia ruchome mostów kolejowych
Obciążenia dodatkowe w mostach kolejowych
Inne obciążenia obiektów mostowych
Obciążenia ruchome mostów wg ECI
Klasyfikacja obciążeń
Obciążenia zmienne mostów drogowych
Obciążenia chodników, kładek dla pieszych i ścieżek rowerowych
Mosty kolejowe
Podstawy projektowania
Obciążenia montażowe

8. Modele obliczeniowe i zasady wyznaczania sił wewnętrznych 
Elementy składowe modelowania i zasady tworzenia modeli
Wprowadzenie
Model fizyczny
Modele geometrii konstrukcji
Model materiału
Model obciążeń konstrukcji
Modele obliczeniowe konstrukcji
Zasady wyznaczania sił wewnętrznych
Szacowanie efektów dynamicznych obciążeń

9. Zasady wymiarowania mostów
Założenia metody rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa 
Stan graniczny nośności
Stan graniczny użytkowalności
System norm krajowych a system norm europejskich

10. Podstawy projektowania przepustów
Definicja przepustu
Usytuowanie przepustu
Zasady kształtowania przepustów
Materiały do budowy przepustów
Kształty przekroju poprzecznego przepustów
Minimalne wymiary przepustów
Filtracja wody pod przepustem
Obciążenia przepustów
Analiza statyczna
 
11. Podstawy projektowania przebudowy i wzmocnień mostów
Literatura

cena brutto: 59,00 PLNcena netto: 56,19 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania