Wyszukiwarka

Księgarnia Budowlana WACETOB

BUDOWNICTWO

Podstawy analizy techniczno-finansowej inwestycji budowlanych

Wydawca: WACETOB
Wydanie: 2002 r.
Autor: Jerzy Kubiszewski, Olgierd Sielewicz

gallery

Właściwe przygotowanie i organizacja procesu inwestycyjnego jest warunkiem racjonalnego pożytkowania środków przeznaczonych na ten cel. Złożoność problematyki oraz trwający ciągle proces zmian systemowych w polskiej gospodarce, skłonił Wydawcę do zaprezentowania trudnych zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz niezbędnych w tym zakresie analiz.

CZĘŚĆ I. DANE WYJŚCIOWE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Wprowadzenie
2. Studia i analizy przedinwestycyjne
2.1. Badania marketingowe 
2.2. Wybór projektu wzorcowego 
3. Nakłady inwestycyjne i źródła ich powstawania 
3.1. Koszty zakupu ziemi 
3.1.1. Warunki pozyskania działki budowlanej 
3.1.2. Planowanie przestrzenne i jego rola w procesie inwestycyjnym
3.1.3. Warunki zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej 
3.1.3. Ocena geotechniczna terenu 
3.1.4. Koszty ochrony środowiska 
3.1.5. Koszty infrastruktury technicznej 
3.1.6. Ustawać gospodarce nieruchomościami 
3.1.7. Nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa 
3.1.8. Inne formy nabywania nieruchomości od Skarbu Państwa i gminy.
3.1.9. Trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa lub gminy
3.1.10. Wzrost i spadek wartości nieruchomości gruntowych 
3.1.11.Opłaty z tytułu scalenia i podziału ....
3.1.12.Opłaty adiacenckie za korzystanie z infrastruktury technicznej
3.1.13.Koszty wyłączenia upraw rolnych i leśnych z produkcji 
3.1.14.Kodeks cywilny podstawą bezpieczeństwa transakcji 
3.1.15 Służebności gruntowe 
3.1.16.Służebność osobista 
3.1.17.Ogólne warunki umowne 
3.1.18.Rękojmia za wady 
3.1.19.Koszty notarialne, sadowe i skarbowe nabycia prawa własności
3.2. Koszty przygotowania inwestycji 
3.2.1.Powołanie kierownictwa inwestycji 
3.2.2.Przetarg na wybór Generalnego Realizatora inwestycji
3.2.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3.2.4. Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego
3.2.5. Przygotowanie przedsięwzięcia do projektowania
3.2.6. Przetarg na prace projektowe
3.2.7. Przetarg na projekty twórcze
3.2.8. Gwarancje dobrego wykonania umowy o prace projektowe
3.2.9. Zakup know-how
4. Proces budowlany
4.1. Podstawy prawne procesu budowlanego
4.2. Pozwolenie na budowę
4.3. Organizacja przetargu na wykonanie robót budowlanych
4.4. Zawarcie umowy o roboty budowlane
4.5. Zawarcie umowy o roboty publiczne 
4.6. Kosztorys inwestorski i jego funkcje
4.7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane
4.8. Oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy
4.9. Podstawy sporządzenia kosztorysów
4.10.Podstawy techniczno-rzeczowe
4.11.Podstawy kosztowo - cenowe
4.12.Podatek VAT w kosztorysie 
4.13.Szacowanie kosztów dodatkowych
4.14.Powołanie kierownika budowy i zakres jego uprawnień
4.15.Kontrola kosztów budowy
5. Rozruch i oddanie inwestycji do użytku
5.1. Odbiór zgodnie z Prawem budowlanym
5.2. Odbiór zgodnie z ustawą o dozorze technicznym
5.3. Odbiór zgodnie z zamówieniem i dokumentacją
5.4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
5.5. Odbiory pogwarancyjne i rękojmia za wady ukryte
5.6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
6. Koszty przedsiębiorstwa i źródła ich uzyskania
6.1. Dane bilansowe
6.2. Dane ze sprawozdawczości finansowej
6.3. Dane z projektu wzorcowego
6.4. Szacunki oparte na ofertach dostawców
CZĘŚĆ II ANALIZA TECHNICZNO-FINANSOWA
7. Metoda postępowania
7.1. Inwestycje dochodowe
7.1.1. Wybór miejsca budowy
7.1.2. Wybór wariantu projektu wstępnego
7.1.3. Projekt architektoniczno-budowlany
7.2. Inwestycje publiczne niedochodowe
7.2.1. Studia przedinwestycyjne dla inwestycji publicznych
7.2.2. Wybór projektu wzorcowego
7.2.3. Wybór miejsca budowy
7.2.4. Wybór projektu wstępnego
8. Załączniki
8.1. Wzory tablic do analizy techniczno-finansowej
8.2. Opłaty notarialne skarbowe i sadowe
8.3. Inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi
8.4. Przepisy techniczno-budowlane
8.5. Przepisy o dozorze technicznym
8.6. O sprzedaży ziemi cudzoziemcom
Literatura

cena brutto: 32,00 PLNcena netto: 30,48 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania