Księgarnia Budowlana WACETOB

BUDOWNICTWO

Podstawy organizacji budowy

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie: 2004 r.
Autor: Kazimierz M. Jaworski

gallery

Podręcznik zawiera niezbędne wiadomości o organizacji procesów i przedsięwzięć budowlanych. Kompleksowo omawia: metody planowania budowy ze szczególnym uwzględnieniem metod sieciowych, problematykę zagospodarowania placu budowy,  podstawy procesu inwestycyjnego,  zasady organizowania przetargów na wykonanie robót budowlanych,  systemy zapewnienia jakości w budownictwie.

Książka podaje również zasady optymalnego doboru technologii procesów budowlanych oraz optymalnego wyrównywania harmonogramów zatrudnienia i zapotrzebowania na środki produkcji.Liczne przykłady liczbowe ilustrują istotne zagadnienia projektowania organizacji budowy.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów budownictwa lądowego, wodnego i inżynierii sanitarnej, a także architektury uczelni technicznych oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i realizacją przedsięwzięć budowlanych.

Spis treści:
1.Wprowadzenie
2.Podstawowe zasady organizacji
3.Fizjologiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy organizacji budowy
4.Specyfikacja realizacji procesów budowlanych
5. Planowanie sieciowe przedsięwzięć budowlanych 
5.1. Wiadomości wstępne 
5.2. Klasyfikacja metod planowania sieciowego 
5.3. Metoda CPM
5.4. Metodyka podziału przedsięwzięć budowlanych na czynności
5.5. Planowanie sieciowe przy ograniczonych zasobach środków produkcji
5.6. System informatyczny Microsoft Project 

6. Harmonogramy budowlane 
6.1. Ogólne zasady projektowania harmonogramów 
6.2. Optymalne wyrównanie wykresów sprawdzających
6.2.1. Wprowadzenie 
6.2.2. Model matematyczny wyrównywania harmonogramu
6.2.3. Zastosowanie programowania dynamicznego 
6.3. Harmonogramy dostaw, zużycia i zapasu materiałów budowlanych
6.3.1. Metoda graficzna 
6.3.2. Metoda analityczno-graficzna 

7. Struktury niezawodnościowe procesów budowlanych

8. Kompensacja zakłóceń realizacji procesów budowlanych
8.1. Rezerwa czasu
8.1.1. Termin końcowy przedsięwzięcia budowlanego
8.1.2. Metodyka rozdziału zapasu czasu czynności 
8.2. Rezerwa środków produkcji 
8.2.1. Średnia intensywność uszkodzeń
8.2.2. Rezerwa obciążona 
8.2.3. Rezerwa nieobciążona 
8.2.4. Rezerwa częściowo obciążona 

9. Metody organizacji budowy 
9.1.Przedsięwzięcia typu kompleks operacji 
9.1.1. Założenia ogólne 
9.1.2. Metoda równoległego wykonania
9.1.3. Metoda kolejnego wykonania 
9.2. Potokowe metody organizacji robót 
9.2.1. Podstawowe założenia metody pracy równomiernej
9.2.2. Podział obiektów na działki robocze
9.2.3. Wpływ rodzaju obiektów na rozwiązania organizacyjne 
9.2.4. Istota szeregowania zadań 

10. Optymalny dobór technologii procesów budowlanych
10.1. Wprowadzenie 
10.2. Jednokryterialny wybór technologii
10.3. Wielokryterialny wybór technologii 

11. Ogólne zasady zagospodarowania placu budowy 
11.1. Ustalenie niezbędnych elementów zagospodarowania placu budowy
11.2. Kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy 

12. Projektowanie dróg tymczasowych
12.1. Ogólne założenia projektowe 
12.2. Schematy usytuowania dróg 
12.3. Podłoże i rodzaje nawierzchni 

13. Projektowanie składowisk 
13.1. Sposoby magazynowania materiałów budowlanych 
13.2. Warunki składowania podstawowych materiałów budowlanych
13.3. Wyznaczanie wielkości składowisk 
13.3.1. Pole powierzchni składowiska 
13.3.2. Długość frontu załadunkowo-wyładunkowego
13.4. Elementy optymalizacji wielkości składowisk 

14. Lokalizacja wytwórni pomocniczych i zaplecza materiałowego na placu budowy 
14.1. Wprowadzenie 
14.2. Lokalizacja według kryterium najmniejszej pracy transportowej
14.2.1. Metoda analityczna
14.2.2. Metoda graficzna 
14.3. Lokalizacja według kryterium kosztowego 

15. Dobór urządzeń i obiektów produkcyjnych 
15.1. Dobór przy zastosowaniu funkcji jednej zmiennej
15.2. Dobór przy zastosowaniu funkcji dwóch zmiennych
15.3. Dobór z uwzględnieniem czynników losowych

16. Budynki administracyjno-socjalne
16.1. Wiadomości ogólne 
16.2. Podstawowe rodzaje obiektów 
16.3. Rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne 

17. Urządzenia ogólne na placu budowy
17.1. Wiadomości ogólne
17.2. Zaopatrzenie budowy w wodę
17.3. Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną
17.4. Zaopatrzenie budowy w energię cieplną
17.5. Instalacje sprężonego powietrza 

18. Urządzenia produkcyjne
18.1. Warsztaty ciesielskie
18.2. Warsztaty zbrojarskie 
18.3. Urządzenia do gaszenia wapna 
18.4. Urządzenia do przygotowania zapraw
18.5. Urządzenia do wytwarzania mieszanki betonowej 
19. Proces inwestycyjny w budownictwie
19.1. Podstawowe pojęcia 
19.2. Rodzaje inwestycji 
19.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
19.4. Fazy procesu inwestycyjnego 
19.5. Zasady organizowania zamówień 

20. Systemy zapewnienia jakości w budownictwie
Literatura

cena brutto: 40,00 PLNcena netto: 38,10 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania