Wyszukiwarka

Księgarnia Budowlana WACETOB

NIERUCHOMOŚCI

Pośrednik na rynku nieruchomości

Wydawca: POLTEXT
Wydanie: 2004 r.
Seria: Nieruchomości
Autor: Praca zbiorowa po redakcją Zbigniewa Brzezińskiego
Zbignie Brzeziński, Andrzej Foryś, Iwona Foryś, Janusz Lisiecki, Aleksander Snarski

gallery

Profesjonalna działalność na rynku nieruchomości wymaga coraz większej wiedzy i umiejętności. W trosce o właściwą obsługę klientów wprowadzone zostały licencje zawodowe dla osób obsługujących ten segment rynku. Tryb postępowania mającego na celu uzyskanie licencji w zawodzie "pośrednik w obrocie nieruchomościami" reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Do końca 2005 r. jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu spełniającego wymogi tzw. minimum programowego określanego dawniej przez Prezesa UMiRM, a obecnie przez Ministra Infrastruktury. Drugie wydanie tej książki wychodzi naprzeciw potrzebom przyszłych pośredników, a także osób wykonujących już tę profesję; uwzględnia stan prawny z czwartego kwartału 2004 r. Autorzy posiadają wieloletnią praktykę w obsłudze rynku nieruchomości, legitymują się licencjami pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Przekazują Państwu wyczerpujące informacje o samym zawodzie pośrednika oraz wiedzę ekonomiczną i prawniczą niezbędną do zdobycia odpowiednich uprawnień. Dzielą się też swoimi bogatymi doświadczeniami. Jest to zatem doskonały podręcznik zarówno dla uczestników kursów z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również dla studentów wyższych uczelni i studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy w sektorze nieruchomości.
Od Redakcji (Marek Bryx)
1. Zawód - pośrednik w obrocie nieruchomościami (Zbigniew Brzeziński)
1.1. Sytuacja prawna pośrednika
1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu
1.1.2. Definicja działalności zawodowej
1.1.3. Podstawowe prawa i obowiązki
1.2. Jak zdobyć zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami?
1.2.1. System nadawania licencji zawodowych 1.2.2. Postępowanie kwalifikacyjne
1.2.3. Praktyka zawodowa
2. Ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami
(Iwona Foryś)
2.1. Nieruchomość w obrocie rynkowym
2.1.1. Definicje nieruchomości
2.1.2. Cechy i funkcje nieruchomości w gospodarce
2.1.3. Cena a wartość nieruchomości
2.1.4. Formy zbywania nieruchomości na rynku
2.2. Ekonomiczne uwarunkowania obrotu nieruchomościami
2.2.1. Definicje rynku nieruchomości
2.2.2. Uczestnicy rynku nieruchomości
2.2.3. Badanie rynku nieruchomości
2.2.4. Cykl życia nieruchomości
2.2.5. Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości
2.2.6. Marketing na rynku nieruchomości
2.3. Podatki, opłaty i inne koszty w obrocie nieruchomościami
2.3.1. Opłaty a podatki w gospodarce nieruchomościami
2.3.2. Inne obciążenia finansowe związane z transakcją na rynku nieruchomości
3. Elementy prawa dla pośredników (Aleksander Snarski)
3.1. Prawo cywilne część ogólna
3.2. Prawo rzeczowe
3.2.1. Pojęcie rzeczy
3.2.2. Prawo własności
3.2.3. Nabycie i utrata prawa własności
3.2.4. Współwłasność
3.2.5. Czynności prawne dotyczące nieruchomości wspólnej
małżonków
3.2.6. Ochrona własności
3.2.7. Użytkowanie wieczyste
3.2.8. Ograniczone prawa rzeczowe
3.2.9. Posiadanie, dzierżenie i władanie
3.3. Zobowiązania
3.3.1. Zobowiązania solidarne i wielość dłużników/wierzycieli
3.3.2. Siła wyższa (vis maior)
3.3.3. Źródła zobowiązań
3.3.4. Pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia
3.3.5. Odpowiedzialność prawna
3.3.6. Zmiana wierzyciela i zmiana dłużnika 3.3.7. Niewypłacalność dłużnika i ochrona wierzycieli
3.3.8. Wygaśnięcie zobowiązań
3.4. Umowy
3.4.1. Podział umów
3.4.2. Rodzaje umów nazwanych
3.5. Prawo spadkowe
3.5.1. Pojęcia prawa spadkowego
3.5.2. Dziedziczenie ustawowe
3.5.3. Dziedziczenie testamentowe
3.6. Księgi wieczyste
4. Działalność pośrednika w praktyce (Janusz Lisiecki)
4.1. Rola pośrednika
4.2. Znajomość lokalnego rynku nieruchomości
4.3. Działania po stronie podaży
4.3.1. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
4.3.2. Wizja lokalna
4.3.3. Oferta w rozumieniu prawa cywilnego a potoczne jej znaczenie
4.3.4. Plan reklamy i prezentacji obiektu
4.3.5. Relacja: klient - pośrednik - klient
4.4. Postępowanie związane z popytem
4.4.1. Zidentyfikowanie potrzeb zamawiającego.
Określenie preferencji poszukiwanej nieruchomości
4.4.2. Ustalenie możliwości nabywczych
4.5. Czynności bezpośrednio poprzedzające zawarcie transakcji
4.5.1. Negocjacje. Ustalenie warunków niezbędnych do zawarcia umowy
4.5.2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej
do dokonania czynności prawnej
4.5.3. Umowa przedwstępna
4.5.4. Umowa przyrzeczona
4.6. Dokumentowanie przebiegu transakcji 4.7. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
4.7.1. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
- umową nazwaną
4.7.2. Strony umowy
4.7.3. Umowny zakres czynności pośrednictwa.
Umowa otwarta. Umowa na zasadzie wyłączności
4.7.4. Wykonywanie czynności pośrednictwa
przy pomocy innych osób
4.7.5. Okres obowiązywania umowy
4.7.6. Wynagrodzenie
4.8. MLS - najskuteczniejsze narzędzie pracy pośrednika
4.8.1. Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej
5. Współpraca pośrednika z innymi podmiotami działającymi
na rynku nieruchomości (Andrzej Foryś)
5.1. Uczestnicy rynku nieruchomości
5.1.1. Rzeczoznawca majątkowy
5.1.2. Zarządca nieruchomości
5.2. Inne podmioty współpracujące z pośrednikiem
5.2.1. Doradztwo prawne
5.2.2. Notariusz w obrocie nieruchomościami 5.2.3. Architekci, projektanci wnętrz
5.2.4. Nadzór budowlany
5.2.5. Służby geodezyjne
5.2.6. Banki
5.2.7. Firmy ubezpieczeniowe
5.3. Rola organizacji w kształtowaniu środowiska zawodowego
5.3.1. Polskie organizacje zawodowe zrzeszające pośredników
w obrocie nieruchomościami
5.3.2. Współpraca z zagranicznymi organizacjami zawodowymi
Aneks 1
Przykładowa umowa pośrednictwa
Klauzule niedozwolone
Regulamin MLS
Aneks 2
Zasady etyki i standardy zawodowe
Summary
Bibliografia

cena brutto: 45,00 PLNcena netto: 42,86 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania