Wyszukiwarka

Księgarnia Budowlana WACETOB

NIERUCHOMOŚCI

IWNB Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane Cz. 2 - Budowle - poziom cen II kwartał 2022 r.

Wydawca: ORGBUD-SERWIS
Wydanie: II kw. 2022 r.

gallery

„Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane - IWNB" ukazuje się w dwóch częściach:
Część 1 - Budynki
Część 2 - Budowle (m.in. drogi, mosty, tunele, boiska, sieci, oczyszczalnie)j

W części 2 - Budowle - przedstawione są wskaźniki cenowe dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych dróg, mostów, wiaduktów, obiektów sportowych i rekreacyjnych i in.

Podział publikacji na dwie części był koniecznością z uwagi na ilość prezentowanych obiektów. Za podstawę podziału przyjęto Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB). Dla wygody korzystania z  publikacji, z uwagi na charakter obiektów, niewielka ich ilość prezentowana jest w obu częściach.
Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów i ich fragmentów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. Zestaw dzieli się na trzy części. Pierwsza obejmuje budynki i  budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót, trzecia roboty remontowe i modernizacyjne.

ROZDZIAŁ I - Wskaźniki nakładów finansowych na budowle inżynierii lądowej i wodnej
1. Droga z betonu (ME01)
2. Droga z betonu asfaltowego (ME02)
3. Droga gminna z betonu asfaltowego (ME08)
4. Droga gminna dojazdowa z betonu asfaltowego (ME09)
5. Droga dojazdowa z betonu asfaltowego (ME10)
6. Droga dojazdowa (MP07)
7. Droga zakładowa z płyt prefabryk. żelbetowych (MP08)
8. Droga leśna wewnątrzzakładowa (MP12)
9. Droga, parking i chodnik przyobiektowy (MP04, MP05, MP06)
10. Rondo na skrzyżowaniu ulic (ME21)
11. Pętla autobusowa (MP21)
12. Chodnik z zatoką postojową (MP22)
13. Parking wewnątrzosiedlowy (ME03)
14. Most w ciągu autostrady - zespolony (NP03)
15. Dwa mosty w ciągu autostrady - żelbetowe (NE06)
16. Most w ciągu drogi powiatowej - żelbetowy (NE03)
17. Most w ciągu drogi gminnej - żelbetowy (NE04)
18. Most w ciągu drogi gminnej - żelbetowy (NE05)
19. Most rolniczy (NE01)
20. Wiadukt nad autostradą - żelbetowy (NE23)
21. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej - żelbetowy (NE22)
22. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej - żelbetowy (NE20)
23. Wiadukt w ciągu drogi gminnej - żelbetowy (NE21)
24. Kładka dla pieszych z pochylniami - żelbetowa (NE40)
25. Kładka pieszo-rowerowa nad kanałem (NE41)
26. Tunelowe przejoecie pieszo-rower. w nasypie kolej.(NE62)
27. Przejście tunelowe dla pieszych (NP50)
28. Przejście dla zwierząt (NE86)
29. Przejazd gospodarczy - żelbetowy (NE50)
30. Tunel drogowy - żelbetowy (NE60)
31. Tunel drogowy - żelbetowy (NE61)
32. Estakada o konstrukcji stalowej (NP30)
33. Regulacja strumienia (OP01)
34. Zastawka trójczłonowa (OP02)
35. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-20 m3 (RE03)
36. Przepompownia oecieków (RP31)
37. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-2,8 m3 (RP01)
38. Zbiornik retencyjny z komorą (RE17)
39. Zbiornik tłoczni ścieków (RE18)
40. Komora kraty koszowej (RP13)
41. Komora pomiarowa (RK21)
42. Komora zasuw (RK22)
43. Przydomowa oczyszczalnia oecieków V=2000 dm3 (RP21)
44. Biologiczna oczyszczalnia oecieków (RP12)
45. Laguny osadowe (RE15)
46. Piaskownik poziomy (RE16)
47. Komora wodomierzowa (RE31)
48. Hydrofornia /techn. trad./ (RK04)
49. Przyłącze C. O. (RP53)
50. Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami (RP41)
51. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 200 mm (RP61)
52. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 400 mm (RP62)
53. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 450 mm (RP63)
54. Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur PE fi 160 mm (RP75)
55. Przewiert sterowany (RP81)
56. Budynek stacji transformatorowej /techn. trad./ (SK01)
57. Oświetlenie terenu - linia kablowa (SP02)
58. Mała elektrownia wodna (TE01)
59. Boisko wielofunkcyjne (UP01)
60. Boisko do piłki nożnej (UP04)
61. Boisko do piłki nożnej (ORLIK 2012) (UP07)
62. Boisko do piłki ręcznej i koszykowej (UP06)
63. Boisko do koszykówki i siatkówki (ORLIK 2012) (UP08)
64. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią (UP03)
65. Kort tenisowy (UP12)
66. Skate park (UP02)
67. Tor speedrowerowy (UP05)
68. Scena plenerowa (UP20)
69. Teren rekreacyjny z placem zabaw (UP21)
70. Punkt odpadów problemowych - zadaszona rampa z miejscami na kontenery (WP01)
71. Wysypisko odpadów komunalnych (WP04)
72. Wysypisko odpadów komunalnych (WP06)
73. Płyta kompostowni (WP10)
74. Zbiornik ociekowy (WP11)
75. Osłona śmietnikowa 4-kontenerowa (WP15)
76. Osłona śmietnikowa 2-kontenerowa (WP16)
77. Komin stalowy jednoprzewodowy (WP45)
78. Kolektor słoneczny (WP50)
79. Podjazd do budynku dla niepełnosprawnych (XP03)
80. Elementy małej architektury (XP31, XP33, XP32)
ROZDZIAŁ II - Wskaźniki nakładów finansowych na obiekty sieciowe
WODOCIĄGI - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY I UMOCNIONY
1. Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
2. Wodociągi z rur stalowych
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
3. Wodociągi z rur PVC
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
4. Wodociągi z rur PE
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
PRZYŁĄCZA - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY
5. Przyłącza wodociągowe z rur stalowych
6. Przyłącza wodociągowe z rur PE
WODOCIĄGI - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY
7. Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni
8. Wodociągi z rur stalowych
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni
9. Wodociągi z rur PVC
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni
10. Wodociągi z rur PE
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni
PRZYŁĄCZA - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY
11. Przyłącza wodociągowe z rur stalowych
12. Przyłącza wodociągowe z rur PE
KANALIZACJA - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY I UMOCNIONY
13. Kanalizacja z rur PVC
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
14. Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
15. Kanalizacja z rur żelbetowych
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
16. Kanalizacja z rur WIPRO
- wykop skarpowy
- wykop umocniony
PRZYŁĄCZA - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY
17. Przyłącza kanalizacyjne z rur żeliwnych
18. Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC
19. Przyłącza kanalizacyjne z rur kamionkowych
20. Przyłącza kanalizacyjne z rur betonowych
KANALIZACJA - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY
21. Kanalizacja z rur PVC
22. Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO
23. Kanalizacja z rur żelbetowych
24. Kanalizacja z rur WIPRO
PRZYŁĄCZA - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY
25. Przyłącza kanalizacyjne z rur żeliwnych
26. Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC
27. Przyłącza kanalizacyjne z rur kamionkowych
28. Przyłącza kanalizacyjne z rur betonowych
29. Zewnętrzna sieć gazociągowa
30. Zewnętrzna sieć cieplna
31. Roboty towarzyszące przy budowie sieci rurowych
- roboty towarzyszące drogowe (odtworzenie nawierzchni)
32. Linie kablowe nn
33. Linie kablowe SN
34. Linie elektroenergetyczne napowietrzne nn
35. Linie elektroenergetyczne napowietrzne SN
36. Stacje transformatorowe
37. Oświetlenie zewnętrzne
ROZDZIAŁ III - Wskaźniki nakładów finansowych na roboty remontowe i modrenizacyjne
1. Wymiana nawierzchni na drodze gminnej (YP61)
2. Utrwalenie nawierzchni drogi gminnej (YP63)
3. Rozbiórka i odtworzenie fragmentu drogi asfaltowej (YP64)
4. Modernizacja skrzyżowania ulic (YP68)
5. Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego na rzece (YP71)

cena brutto: 120,00 PLNcena netto: 111,11 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania